SIG Literární tvorba

SIG Literární tvorba byl založen dne 9.9.2014. Zakládající schůzky v historické restauraci Demínka ve Škrétově ulici v Praze se zúčastnili: Eliška Anna Kubičková, Pavel Janíček, Jiří Skuhra, Jaroslav Menčík, Nicole Snová, Martina Míčková a Petr Forejtek.


Smyslem SIGu je rozvíjet a podporovat tvůrčí literární činnost mensanů. Naše aktivity se jistě časem rozšíří. Zatím předpokládáme, že hlavní náplní naší činnosti budou:
 • Schůzky spojené s prezentací vlastní tvorby
 • Tvůrčí úkoly a následná diskuse nad jejich realizací
 • Autorská čtení
 • Besedy se spisovateli a lektory tvůrčího psaní
 • Účast na kulturních akcích věnovaných literární tvorbě
 • Prezentace tvorby v mensovním časopise
 • Vydání elektronického nebo tištěného sborníku
Všechny náměty na další aktivity jsou vítány :-)

Koordinátorka činnosti SIGu: Eliška Anna Kubičková
Kontakt
Konference SIGu: sig-literarni-tvorba@mensa.cz
E-mail: elize@volny.cz
Youtube: Youtube kanál

Pravidla soutěže    PŘIHLÁŠKA

Nejbližší akce:
BYL ZAHÁJEN 6. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE.

Z úspěšných akcí:
 • Křest sborníku ze soutěže na téma Touhy a přání, 27.10.2021 v restauraci Demínka.

 • VIDEO Z VYHLÁŠENÍ

 • Výsledky soutěže Touhy a přání
  Výsledky   Bodové hodnocení
 • Křest sborníku ze soutěže na téma Personifikace, který proběhl 29.9.2020 v restauraci Demínka.
 • Sborník ze 4. ročníku soutěže na téma Personifikace
 • Diplom pro úspěšné účastníky NaNoWRIMO
 • Foto zvyhlášení výsledků soutěže a křtu sbírky "Po bouři"
 • LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 2017
  BYLO SPUŠTĚNO HLASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ - čtenáři mohou až do 31.12. hlasovat o nejlepší texty.
  Jak hlasovat
  1. Nejdříve si stáhněte SOUTĚŽNÍ TEXTY
  2. Vyberte NEJVÝŠE TŘI BÁSNICKÁ A TŘI PROZAICKÁ DÍLA, která považujete za nejlepší z uměleckého a jazykového hlediska, (dodržení tématu, originalita, stylistická správnost, celkový umělecký dojem)
  3. Zašlete své hodnocení na adresu: lit.soutez2017@seznam.cz a do předmětu napište "hlasování".
  Technická poznámka: Soutěžní texty jsou uloženy v jednom pdf. souboru. Jednotlivá díla jsou označena Tč, například T1, T2,... a názvem. Jeden prozaický text (povídka, esej) představuje jedno prozaické dílo. Jedno básnické dílo obsauje obvykle více než jednu báseň - podle pravidel nejvýše tři. Jednotlivá díla začínají vždy na nové stránce a jsou označena - viz výše - Tč název.
  Děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme příjemné čtenářské zážitky.

  Nová kniha z tvorby SIGu Literární tvorba - sbírka povídek a básní ze soutěže na téma Po bouři

   

  Nové knihy SIGu Literární tvorba, které byly pokřtěny 20.6.2017 v kavárně AdAstra v Praze

  Byla pokřtěna sbírka "Staré cesty mladých žen" - soubor povídek a básní ze 2. ročníku soutěže, kterou od roku 2015 pořádá SIG Literární tvorba, a také novela "Muškám neutečeš", jejíž autorka patří mezi organizátory soutěže. V první části křtu proběhlo autorské čtení, v němž vystoupili soutěžící paní Anna Smékalová a Nataša Diatková, pan Martin Vokurka, a členové organizačního týmu Jaroslav Menčík a Eliška Anna Kubičková. Role kmotry se ujala sopranistka Vanda Kadeřábková Březinová, která také vystoupila v hudebním programu za doprovodu klavíristky Barbary Kurstenove. Zpestřením bylo vystoupení šestileté Vandiny dcery Lady. Jako již tradičně nás přišla podpořit spisovatelka a badatelka se zaměřením na osobnosti české historie paní Martina Bittnerová, jež přečetla ukázky z nové knihy, která vyjde na podzim. Martina Bittnerová také napsala předmluvu ke sbírce. Naši soutěž dále podpořila básnířka, spisovatelka a pedagožka Kateřina Kováčová, která se autorsky podílela na sborníku, do něhož přispěla několika básněmi. Přestože účastníků bylo méně než na vyhlášení v únoru, atmosféra byla inspirativní a ohlasy příznivé.
  Autoři zastoupení ve sbírce obdrželi výtisk, další výtisky knížek si zájemci zakoupili. Obě knihy jsou k dispozici v e-shopu vydavatele: Staré cesty mladých žen a Muškám neutečeš.
  Stále je dostupná i sbírka povídek z 1. ročníku soutěže "Za okny tma", kterou je možné zakoupit v mensovním e-shopu www.mensashop.cz.


  Foto ze křtu

  VÝSLEDKY 2. ROČNÍKU SOUTĚŽE - Staré cesty mlaých žen.

  Z našich aktivit

  Slavnostní vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže na téma "Staré cesty mladých žen", které se uskutečnilo v restauraci Demínka v Praze 24.2.2017. Součástí bylo i autorské čtení a vystoupení spisovatelky Martiny Bittnerové.


  Křest sbírky Za okny tma 21.12.2015

  Kmotrovství naší knížky přijala houslistka, skladatelka, zpěvačka a herečka paní Gebriela Vermelho, která také vystoupila s ukázkou ze své originální tvorby.

  Dalším hostem byla spisovatelka a literární badatelka paní Martina Bittnerová.

  Všichni přítomní autoři dostali prostor ke čtení částí svých soutěžních povídek a dalších ukázek ze své tvorby. Foto: Zuzana Pustinová, Jiří Svoboda, Olga Blechová a Nicole Rebeka Snová. Celá fotogalerie ze křtu je na facebooku na stránkách skupiny SIG Literární tvorba.
  V dubnu se SIG Literární tvorba zúčastnil autorského čtení Magna Litera.

  V květnu jsme se zúčastnili literárního festivalu Mela, kde svoji tvorbu představilo celkem 8 členů SIGu a účastníků soutěže Za okny tma.

  Z vyhlášení výsledků soutěže: Eliška Gregorová čte svoji vítěznou povídku.
    VÝSLEDKY SOUTĚŽE SIGu Literární tvorba o nejlepší povídku na téma Za okny tma
  Zaslané povídky hodnotili čtenáři svým hlasováním. Zaslané hlasy byly převedené na body podle pořadí a seřazeny podle počtu dosažených bodů. V případě, kdy došlo ke shodnému počtu bodů, jsou uvedené skupiny povídek, které shody dosáhly. Podle propozic mělo být odměněno deset autorů, kteří se umístí v čtenářské soutěži nejvýše. Z výše uvedeného důvodu (shodnost bodů) bude odměněno 11 autorů knižní odměnou. Dále bylo předběžně vybráno členy SIGu deset povídek, které nejlépe odpovídají zadání a splňují další umělecké a teoretické požadavky. Tyto povídky budou sestaveny do sborníku k vydání v tištěné nebo elektronické podobě. (Autoři budou včas informováni). Jak již bylo také avizováno, všichni účastníci obdrží jako poděkování za svoji práci a zájem originální diplom od Mensy ČR a SIGu Literární tvorba.
  Pod následujícími odkazy jsou soubory s výsledky čtenářské soutěže a se zaslanými hlasy čtenářů.
  Zaslané hlasy do soutěže Výsledky hlasování

   

 • Vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže SIGu Literární tvorba
 • HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍ PROZAICKÉ A BÁSNICKÉ DÍLO NA TÉMA STARÉ CESTY MLADÝCH ŽEN

  PODMÍNKY HLASOVÁNÍ

  1. Zde si stáhněte soubory textů
  PRÓZA

  POEZIE

  2. Vyberte TŘI prozaické a TŘI básnické texty, které považujete za nejlepší z hlediska uměleckého, stylistického, dodržení tématu, originality.

  Poznámka: Některé básnické soubory obsahují více (až tři) básně. Takové básně v jednom souboru představují JEDNO básnické dílo.

  3. Pošlete e-mail na adresu: literarni.soutez15@seznam.cz

  4. Budete čekat na výsledky a těšit se na vyhlášení :-)

  SOUTĚŽ SIGU LITERÁRNÍ TVORBA 2016

  SOUTĚŽ PRODLOUŽENA PRO ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO 31.8.2016

  Téma soutěže: Staré cesty mladých žen

 • Žánr: Povídka nebo báseň /kategorie próza a poezie/

 • Termín zasílání soutěžních příspěvků: 31.8.2016

 • Podrobné podmínky soutěže jsou uloženy pod odkazem: Podmínky soutěže

  Pokud byste se rádi zúčastnili soutěže, ale nejste si jisti svými zkušenostmi, přijďte mezi nás do SIGu. Na schůzkách probíráme různé literární žánry. Vždy se sejde několik lidí, kteří již mají zkušenosti s literární tvorbou, s nimi můžete probrat svoje texty, a oni jsou schopni je objektivně posoudit a dát vám doporučení.
  Schůzky probíhají obvykle vždy druhé pondělí v měsíci v centru Prahy. Pokud to máte daleko, můžete poslat svoje texty do konference SIGu. V případě, že by se sešlo víc zájemců z určitého města, můžeme se domluvit, a uspořádat setkání právě u vás. Těšíme se na Vaše příspěvky.
  LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 2015
  SIG Literární tvorba vyhlašuje velkou literární soutěž pro všechny Mensany. Pro všechny znamená, že je určena jak pro začínající tak i zkušené autory, a také pro čtenáře, protože soutěžní příspěvky budou hodnotit a vybírat sami mensané. Příspěvky s největším počtem hlasů budou vydány ve sborníku, takže je to vhodná příležitost i pro autory, kteří dosud nic nepublikovali, a psali jen pro sebe. Vzhledem k tomu, že budou příspěvky hodnoceny anonymně, je tato soutěž příležitost i pro ty, kteří se třeba zatím ostýchají svoje díla veřejně prezentovat. Níže jsou popsané podmínky pro účast v soutěži, které je potřeba dodržet.
  PODMÍNKY SOUTĚŽE 2015

  Žánr: Povídka

  Rozsah: 10 až 20 tisíc znaků (Je nutné dodržet MAXIMÁLNÍ rozsah)

  Téma: Za okny tma

  Počet příspěvků: Každý soutěžící může poslat jednu povídku

  Formát příspěvků:
  Soubor ve Wordu, šablona Normal, uložte jako kompatibilní (.doc). Nepoužívejte jiné než základní formátování. (Z důvodu maximální objektivity při hlasování je třeba, aby všechny texty vypadaly formálně stejně).

  Způsob zasílání soutěžních příspěvků:
  Soutěžní povídku zašlete na adresu: literarni.soutez15@seznam.cz . Do zprávy (nikoliv do textu) uveďte jméno a kontakt.

  Způsob vyhodnocení: Pokud si chcete přečíst soutěžní povídky, a mít možnost je hodnotit, zadejte si na intranetu odběr zpráv z konference SIGu Literární tvorba. Všechny došlé povídky budou do konference přeposílány, a zde také bude uvedeno pořadí po skončení hlasování. Vlastní hlasování bude probíhat tak, že každý, kdo chce hlasovat, vybere nejvýše tři povídky, které se mu jeví jako nejlepší z hlediska uměleckého, stylistického, jazykového, dodržení tématu a žánru. Pokud vyberete víc než jednu povídku, vyznačte pořadí. Povídky budou z důvodu objektivity hodnoceny anonymně, informace o autorech budou uloženy v e-mailu soutěže. Názvy vybraných povídek zašlete v průběhu května na adresu soutěže: literarni.soutez15@seznam.cz.

  Ceny: Prvních deset povídek v pořadí bude sestaveno do sborníku. Autoři získají zdarma odbornou konzultaci ke svému dílu a autorský výtisk. Také proběhne slavnostní křest knížky.
  Dalších deset autorů dostane knižní odměnu.

  Termíny soutěže
  Odeslání soutěžní povídky: Do 30. dubna 2015
  Hlasování: Do 31. května 2015
  Vyhlášení výsledků: začátek června 2015

  Závěrečné poznámky:
  Autoři vítězných příspěvků budou kontaktováni ohledně předání cen a dalšího postupu.
  V době průběhu soutěže se uskuteční tři schůzky SIGu, kde se zaměříme na povídku. Pokud se chcete dozvědět něco z teorie, tipy a triky úspěšného psaní, a zvýšit tak své šance v soutěži, jste srdečně zváni. Také zde máte příležitost zkonzultovat případné otázky ohledně své tvorby s lidmi, kteří už mají určité literární zkušenosti, někteří i odbornou teoretickou průpravu. Termíny schůzek budou zveřejněny v akcích na intranetu a na těchto stránkách.

  Přejeme hodně tvůrčí inspirace a budeme se těšit na Vaše povídky

  Uskutečněné akce:

 • LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 2020 V POEZII

 • SIG Literární tvorba vyhlašuje 5. ročník celostátní literární soutěže. Soutež probíhá jako bienále pro kategorii próza (liché roky) a poezie (sudé roky). Rok 2020 je tedy ve znamení poezie. Soutěž startuje 24. června a končí 31. prosince 2020. Všechny informace jsou ke stažení zde: SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA
  Nezapomeňte také vyplnit a zaslat PŘIHLÁŠKU.

  TĚŠÍME SE NA VAŠE SOUTĚŽNÍ BÁSNĚ!
 •   KŘEST SBÍRKY ZE SOUTĚŽE NA TÉMA PERSONIFIKACE
 • Datum: 29. září 2020
 • 17 až 20 h
 • Restaurace Demínka, Praha 2, Škrétova 1
 • PROGRAM
 • autorské čtení
 • Křest sborníku
 • Vystoupení hostů: Radovana Šatánková, Jiří Pešaut, Martina Bittnerová
 • Hudební program

 • 20.1.2020, 18 až 20 h, se uskuteční schůzka SIGu v čajovně U Džoudyho, Praha 2, Jugoslávská 7. Budeme se věnovat zhodnocení loňského roku, literární soutěži a tvorbě na téma personifikace.
 • LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 2019
  SIG Literární tvorba vyhlašuje 4. ročník literární soutěže. Přijímání soutěžních textů probíhá od 1. června do 31. prosince 2019. Všechny podrobnosti o soutěži najdete v Pravidlech soutěže: Pravidla soutěže
 • Soutěžní texty spolu s vyplněnou přihláškou, která je zde ke stažení, Přihláška se zasílají na adresu sig.soutez@seznam.cz.
 • 21.10.2019 Setkání s literaturou; čtení ukázek z literatury a diskuse, čajovna u Džoudyho, Praha 2.
 • 16.9.2019 Setkání SIGu, plán práce a diskuse dalších aktivit, čajovna u Džoudyho, Praha 2.
 • 5.8.2019 Společné tvůrčí psaní na téma personifikace, čajovna u Džoudyho. Praha 2.
 • 17.6.2019 Účast na křtu knihy Martiny Bittnerové Čas motýlích křídel, café Montmartre, Praha 1
 • 7.5.2019 Společné tvůrčí psaní na téma ekfráze a návštěva divadla Minor, čajovna u Džoudyho a divadlo Minor.
 • 14.4.2019 Společné tvůrčí psaní, čtení a hodnocení vytvořených textů, čajovna u Džoudyho, Praha 2.
 • 18.3.2019 Společné tvůrčí psaní, čtení a hodnocení vytvořených textů, čajovna u Džoudyho, Praha 2.
 • Společné tvůrčí psaní - setkání za účelem tvůrčího psaní na vlastní téma, libovolný žánr. Nejlepší texty budou publikované v časopise nebo ve sborníku.
  Datum a místo: 18.2.2019, 18:00, čajovna U Džoudyho, Jugoslávská 7, Praha 2
 • 21.1. Schůzka SIGu, plán činnosti na rok 2019, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1
 • Zakončení NaNoWRIMO 30.11.2018, Geekárna, Starokošířská 9. Praha 5
 • Setkání s psaním do NaNoWRIMO 19.11.2018, Geekárna, Starokošířská 9. Praha 5
 • Zahájení NaNoWriMo 1.11.2018, 17:00, Geekárna, Praha 5, Starokošířská 9
 •  


  PŘIPOJTE SE K AKCI NaNoWriMo (National Novel Writing Month)

  Informace na: https://nanowrimo.org/

 • Schůzka SIGu 15.10.2018, 18:00, Friends Coffee House, Praha 1, Palackého 7
 • Schůzka SIGu 17.9.2018, 18:00, Friends Coffee House, Praha 1, Palackého 7
 • Schůzka SIGu 13.8.2018, 18:00, Friends Coffee House, Praha 1, Palackého 7
 • 20.6.2018, 18:00, Beseda se spisovatelem Janem Kotoučem, Praha 6 - Dejvice, nová budova ČVUT
 • Schůzka SIGu 11.6.2018, 18:00, Friends Coffee House, Praha 1, Palackého 7
 • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a křest sbírky "Po bouři", kavárna AdAstra, Praha 2, Podskalská
 • Schůzka SIGu 16.4.2018, 18:00, Friends Coffee House, Praha 1, Palackého 7; příprava programu vyhlášení výsledků soutěže, příprava dalších aktivit SIGu
 • Schůzka SIGu 12.3.2018, 18:00, Friends Coffee House, Praha 1, Palackého 7; program: rozbor textů zaslaných do redakce časopisu
 • Schůzka SIGu 12.2.2018, 18:00, Friends Coffee House, Praha 1, Palackého 7; program: příprava realizace sborníku ze soutěže
 • Schůzka SIGu 8.1.2018, 18:00, Friends Coffee House, Praha 1, Palackého 7; program: výběr soutěžních textů na cenu poroty
 • Schůzka SIGu 13.11.2017, 18:00, Friends Coffee House, Praha 1, Palackého 7
 • Beseda s Janou Šrámkovou v rámci setkání SIGu 11.9.2017, 18:00, Friends Coffee House, Praha 1, Palackého 7
 • Křest sbírky Staré cesty mladých žen
 • Schůzka SIGu 15.5.2017. Místo: Friends Coffee House, Praha 1, Palackého 7. Diskuse nad literárními příspěvky. Téma: práce s jazykem. Zadání tvůrčího úkolu.
 • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže na téma Staré cesty mladých žen proběhlo 24.2.2017 v restauraci Demínka ve Škrétově ulici v Praze.
 • Schůzka SIGu 10.4.2017. Místo: Friends Coffee House, Praha 1, Palackého 7. Konečný výběr tématu soutěže SIGu Literární tvorba 2017. Čtení básní a textů skupiny Vyšehradská vize. Debata s hostem L. Zelinkou.
 • Mimořádná schůzka SIGu 5.4.2017. Místo: Friends Coffee House, Praha 1, Palackého 7. Náplní byly návrhy tématu soutěže pro rok 2017.
 • Schůzka SIGu 6.3.2017. Místo: Friends Coffee House, Praha 1, Palackého 7. Diskuse nad literárními příspěvky. Téma: práce s jazykem. Zadání tvůrčího úkolu.
 • Schůzka SIGu 14.listopadu 2016, 18:00 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Budeme se věnovat především vyhodnocení soutěžních textů. Výsledkem by měl být výběr příspěvků z oboru próza a poezie na cenu poroty. Také bychom si měli promyslet termín vyhlášení výsledků soutěže.
 • Schůzka SIGu 10.října 2016, 18:00 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Budeme se nadále věnovat soutěžním příspěvkům. Vítáni jsou i autoři, kteří by rádi přednesli ukázky ze své tvorby. Lze si také objednat sborník z loňské soutěže na téma: Za okny tma.
  Zpráva o činnosti SIGu v říjnu je zde ke stažení
 • Schůzka SIGu Literární tvorba 12.9.2016, Praha 1, Friends Coffee House, Palackého 7. Hodnocení soutěžních textů a výběr textů do dalšího kola.
 • Schůzka SIGu Literní tvorba 8.8.2016, Praha 1, Friends Coffee House, Palackého 7.
 • Organizační schůzkao hledně soutěže SIGu a dalších akcí.

 • Schůzka SIGu Literární tvorba 13.6.2016, Praha 1, Friends Coffee House, Palackého 7.
 • Schůzka SIGu Literární tvorba 11.4.2016, Praha 1, Friends Coffee House, Palackého 7.
 • Schůzka SIGu Literární tvorba, 7.3.2016, Praha 1, Friends Coffee House, Palackého 7. Téma: zadání literární soutěže 2016. Diskuse organizačních záležitostí a výběr soutěžního tématu. Zde si můžete stáhnout shrnutí průběhu schůzky: Schůzka březen
 • Schůzka SIGu Literární tvorba, 15.2.2016, Praha 1, Friends Coffee House, Palackého 7. Tvůrčí úkol: fejeton. Návrh a diskuse témat literární soutěže. Zde si můžete stáhnout shrnutí průběhu schůzky: Schůzka únor
 • Schůzka SIGu Literární tvorba, 18.01.2016, Praha 1, Friends Coffee House, Palackého 7. Zhodnocení činnosti za loňský rok, náměty na další aktivity. Zahájení příprav na další ročník soutěže SIGu Literární tvorba. Zde si můžete stáhnout shrnutí průběhu schůzky: Schůzka leden
 • Schůzka SIGu Literární tvorba, 14.12.2015, Praha 1, Friends Coffee House, Palackého 7. Budeme se věnovat přípravě programu na křest sbírky Za okny tma.
 • KŘEST SBÍRKY POVÍDEK ZA OKNY TMA
  se uskuteční 21.prosince, od 17 hod v kavárně Famagusta, Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 53.
  Zapisujte se, prosím, do přihlášky, včetně Vašeho doprovodu. Akce je přístupná i nečlenům Mensy.
  Přihláška
 • Schůzka 16.11.2015, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Téma: povídka.
 • Schůzka 27.10.2015, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Téma: povídka.
 • Schůzka 21.9.2015, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Téma: povídka.
 • Schůzka 24.8.2015, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Téma: povídka.
 • Vyhlášení výsledků soutěže SIGu Literární tvorba. 16.6.2015, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Na akci budou vyhlášeni výherci hlasování čtenářů, kteří dostanou odměny. Po vyhlášení bude následovat autorské čtení z tvorby soutěžících. Jsou zváni všichni účastníci soutěže, na které čeká originální diplom, podepsaný předsedou Mensy, a čtenáři, kteří budou mít příležitost diskutovat s autory. Jsou také zváni rodinní příslušníci a přátelé zmíněných. Akce je přístupná i nečlenům Mensy.
  Pozvánka na vyhlášení /program
 • Literární soutěž: 3. února až 30. dubna (pro zasílání soutěžních příspěvků), 31. května (pro hlasování)
 • Schůzka 26.5.2015, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Téma: povídka.
 • Autorské čtení, představení SIGu a Mensy na literárním festivalu Mela 21.5.2015
 • Účast na autorském čtení Magna Litera 29.4.2015
 • Schůzka 20.4.2015, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Téma: povídka.
 • Schůzka 23.3.2015, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Téma: povídka.
 • Schůzka 23.2.2015, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Téma: povídka.
 • Schůzka 19.1.2015, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Setkání autorů, diskuze nad texty, volná diskuze, a také jedno překvapení.
  Pokud se chcete aktivně zúčastnit tvůrčí práce, přineste s sebou nebo pošlete do konference SIGu literární text libovolného žánru, který ve vás evokuje obrázek.
 • Schůzka 15.12.2014, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Setkání autorů, diskuze nad texty, zavedení a procvičení nových pojmů, volná diskuze.
 • Schůzka 10.11.2014, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Setkání autorů, diskuze nad texty, zavedení a procvičení nových pojmů, volná diskuze.
 • Schůzka 9.10.2014, 18 hod, Pizzeria Ristorante Corleone Anděl, Na Bělidle 42, Praha 5. Setkání autorů, diskuze nad texty, zavedení a procvičení nových pojmů, volná diskuze.