Jak založit SIG?

Co je to SIG?

Speciální zájmové skupiny (Special Interest Groups – SIG) jsou platformami pro výměnu nápadů i pro získávání dalších zkušeností a nových zážitků. SIGy nabízejí členům příležitost zapojit se do dění Mensy. Jsou otevřené pro všechny členy Mensy ČR i pro členy Mensy jiných zemí nebo přímé členy Mensy International. SIG může fungovat prostřednictvím schůzek, distribucí papírového zpravodaje nebo čistě elektronicky prostřednictvím e-mailových konferencí.

Základní pravidla pro fungování zájmových skupin

  • Tři nebo více členů Mensy mohou vytvořit zájmovou skupinu (SIG) za účelem rozvíjení a pěstování svého zájmu.
  • Členem SIG se může stát pouze řádný člen Mensy a to bez jakéhokoli omezení. Členem SIG se může stát i člen jiné národní Mensy nebo přímý člen MI.
  • O struktuře, řízení, způsobu fungování a činnosti SIG rozhodují její členové, nic z toho však nesmí odporovat stanovám Mensy.
  • SIG nesmí používat názvu "Mensa", logo Mensy a registrovaný symbol "M" bez souhlasu Rady.
  • Mensa nezodpovídá za žádné závazky, které na sebe vezme SIG, kromě případů, kdy tak učinila s písemným souhlasem Rady

Založení SIGu

Založení SIGu je velmi jednoduché. Stačí, když se tři členové Mensy domluví, zvolí si název a předsedu/koordinátora a poté své rozhodnutí oznámí Radě Mensy prostřednictvím koordinátora SIGů, kterým je Marta Frydrychová (marta.frydrychova@mensa.cz). Ten s vámi bude v kontaktu a bude vám poskytovat nutnou oporu.

Pokud už je SIG založen, požádá o založení internetové konference na intranetu. Konferenci najdete v sekci Rozeslat zprávu / Příjem konferencí a vytvoří vám ji koordinátor intranetu (intranet@mensa.cz). Tato vaše konference bude mít e-mailovou adresu podle názvu SIGu, který si zvolíte (např. sig-12345@mensa.cz v případě SIGu s názvem „12345“) a můžete začít diskutovat. Mail s touto adresou bude rozeslán všem, kteří se do vaší intranetové konference přihlásí. Pro svůj SIG dostanete internetový prostor, kde si můžete vytvořit i vlastní stránky, které se zobrazují na internetové stránce www.mensa.cz v sekci Volný čas / Zájmové skupiny. Pro vytvoření odkazu kontaktujte webmastera Mensy (webmaster@mensa.cz). Editovat tyto stránky si pak budete moci sami buď pomocí jednoduchého editoru, nebo prostřednictvím klasických HTML příkazů. K těm se dostanete přes rozhraní www.mensa.cz/$edit, login a heslo dostanete právě od webmastera.

K vyhledávání nových členů SIGu doporučuji použít rozeslání zprávy přes intranet (https://intranet.mensa.cz) a navíc napsat článek do časopisu a poslat na adresu redakce@mensa.cz.

Přehled aktivit SIGů naleznete v ročence Mensy České republiky Ročenka

Kontakty na jednotlivé SIGy naleznete v adresáři: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/sig/

Koordinátor SIG Marta Frydrychová, marta.frydrychova@mensa.cz

Mensa ČR na Facebooku Mensa ČR na Twitteru Mensa ČR na Instagramu Mensa ČR na LinkedInu


Kalendář AKCÍ