psycholog Mensy

Vladimír Marček
psycholog Mensy
775 028 771
vladimir.marcek@mensa.cz
Vladimír Marček

Psycholog Mensy je volený radou Mensy ČR a zabývá se zejména supervizí testování IQ. Vybírá tedy psychometrické metody pro měření inteligence, dohlíží na sběr dat a interpretuje výsledky testování. Při tom dbá na dodržování odborných a etických standardů Mensy International a psychologické profese obecně.

V české Mense patří k dalším aktivitám psychologa např.

  • Odborné i popularizující přednášky na téma inteligence a nadání
  • Mediální komunikace na související témata
  • Účast na setkáních Mensy International
  • Supervize dětské psychologické poradny pro nadané děti

Stejně jako ostatní členové Mensy, i psycholog funguje na bázi dobrovolnictví, což zčásti limituje jeho aktivity (neposkytuje třeba členům bezplatnou psychologickou péči). Na druhé straně dobrovolnictví souvisí s vyšší motivací – v posledních letech Mensa ČR ve spolupráci s psychologem vyvinula vlastní IQ test pro děti na profesionální úrovni a v současnosti pracuje na podobném testu pro dospělé.

První psycholožkou Mensy ČR byla přímo její zakladatelka, PhDr. Hana Drábková (v roce 1989 založila Mensu Czechoslovakia). Pak od roku 1993 do 2018 funkci zastávala PhDr. Dagmar Jílková, diagnostická a poradenská psycholožka. Od roku 2019 je psychologem Mensy ČR Vladimír Marček, Ph.D. (výzkumný psycholog, psychoterapeut a vysokoškolský lektor).

 

Mensa ČR na Facebooku Mensa ČR na Twitteru Mensa ČR na Instagramu Mensa ČR na LinkedInu


Nové termíny testování