Vyhlášení výsledků voleb 2015

Výsledek voleb 2015

Ve volbách bylo odevzdáno celkem 297 hlasů, 283 hlasy byly odevzdány prostřednictvím intranetu, 1 došel poštou a 13 bylo odevzdáno osobně na valné hromadě.

Do volených orgánů Mensy byli pro příští funkční období od 1. července 2015 do 30. června 2017 vybráni tito členové s volebními výsledky:

Předseda Mensy ČR

Petr Mazal

Nezvolen byl Ronald Němec

Rada Mensy ČR 

Tomáš Blumenstein – stává se členem automaticky dle článku V. odst. 2.2 stanov Mensy ČR
Tomáš Kubeš
Hana Kalusová
Dana Havlová
Lenka Šnajdrová
Petr Čavojský
Hana Vantuchová
Pavel Terber

Nezvoleni byli:

Vladimír Kutálek
Martin Lupa
Martin Sedláček
Petr Mazal
Aleš Hodina
Petr Štěpán
Petr Kolovrat
Lukáš Čihák
Václav Janoušek
Jitka Fořtíková
Jan Česal

Kontrolní komise 

Dagmar Hladíková
Renáta Zelinová
Hana Druckmüllerová

Nezvoleni byli:

Jan Slabý
Ladislav Nádvorník
Václav Janoušek
Lukáš Čihák

Děkujeme všem voličům, gratulujeme všem kandidátům ke zvolení a přejeme jim hodně úspěchů v nastávajícím funkčním období.
Hlasy na valné hromadě za volební komisi sečetli Vít Švachouček, Tomáš Hladík, Pavla Janovská a Jiří Rak.

Mensa ČR na Facebooku Mensa ČR na Twitteru Mensa ČR na Instagramu Mensa ČR na LinkedInu


Kalendář AKCÍ