Vyhlášení výsledků voleb 2011

Ke dni voleb měla Mensa ČR 1.553 členů. Bylo odevzdáno 283 hlasů, z toho bylo odevzdáno 277 hlasů elektronicky, 2 hlasy korespondenčně a 4 hlasy na valné hromadě. Všechny odevzdané hlasy byly platné.

Výsledky voleb na funkci předsedy Mensy ČR

Zvolen:

Tomáš Blumenstein – 216 hlasů

Nezvolen:

Václav Janoušek – 58 hlasů

Výsledky voleb do Rady Mensy ČR

Rada Mensy má 9 členů, z toho jeden člen je předseda Mensy. Zůstává tedy 8 volitelných míst.

Zvoleni:

Tomáš Kubeš – 223 hlasů
Dana Havlová – 193 hlasů
Zdenka  Pániková – 172 hlasů
Pavel Terber – 170 hlasů
Alena Oudová – 156 hlasů
Hana Studenská – 141 hlasů
Petr Čavojský – 140 hlasů
Petr Mazal – 122 hlasů

Nezvoleni:

Vladimír Kutálek – 115 hlasů
Tomáš Hladík – 92 hlasů
Václav Janoušek - 91 hlasů
Ronald Němec – 78 hlasů
Ivan Petřík – 52 hlasů

Výsledky voleb do kontrolní komise Mensy ČR

Kontrolní komise má 3 členy. 

Zvoleni:

Václav Fořtík – 216 hlasů
Renáta Zelinová – 137 hlasů
Aleš Hodina – 129 hlasů

Nezvoleni:

Ladislav Nádvorník – 109 hlasů
Kristian Svoboda – 95 hlasů 

Funkční období nově zvolených orgánů začíná dle stanov 1.7.2011 a končí 30.6.2013. Děkujeme všem kandidátům za jejich kandidaturu a gratulujeme předsedovi i všem zvoleným členům Rady i kontrolní komise.

 

Hlasy na valné hromadě za volební komisi sečetli Zuzana Poláková, Jiřina Vlková a Petr Olšák.

 

Mensa ČR na Facebooku Mensa ČR na Twitteru Mensa ČR na Instagramu Mensa ČR na LinkedInu


Kalendář AKCÍ