Vyhlášení výsledků voleb 2009

Ke dni voleb měla Mensa 1.756 členů. Bylo odevzdáno 270 hlasů, z toho bylo odevzdáno 261 hlasů elektronicky, 2 hlasy korespondenčně a 7 hlasů na valné hromadě. Všechny odevzdané hlasy byly platné.

Výsledky voleb na funkci předsedy Mensy ČR

Jako jediný kandidát byl navržen Tomáš Blumenstein. Předsedou Mensy ČR na další funkční období se stává Tomáš Blumenstein.

Výsledky voleb do Rady Mensy ČR

Rada Mensy má 9 členů, z toho jeden člen je předseda Mensy. Zůstává tedy 8 volitelných míst.

Zvoleni

Václav Fořtík - 213 hlasů
Tomáš Kubeš - 210 hlasů
Roman Brzuska - 188 hlasů
Alena Novotná - 151 hlasů
Marta Konečná - 119 hlasů
Pavel Terber - 117 hlasů
Helena Fejfarová - 115 hlasů
Tomáš Hladík - 91 hlasů

Nezvoleni

Vladimír Kutálek - 86 hlasů
Iva Klugová - 83 hlasů
Pavel Oplt - 76 hlasů
Petr Čavojský - 74 hlasů
Michal Bezvoda - 54 hlasů
Tomáš Ballada - 25 hlasů

Výsledky voleb do kontrolní komise Mensy ČR

Kontrolní komise má 3 členy. Počet kandidátů byl stejný, Vladimír Kutálek byl navržen do RM i KK, přičemž do RM nebyl zvolen a stává se členem KK.Členy kontrolní komise se stávají:
Jiří Erbs
Aleš Hodina
Vladimír Kutálek

Funkční období nově zvolených orgánů začíná dle stanov 1.7.2009 a končí 30.6.2011. Hlasy na valné hromadě za volební komisi sečetli Hana Heřmanová, Hana Svobodová a Jarek Zavadil.

Mensa ČR na Facebooku Mensa ČR na Twitteru Mensa ČR na Instagramu Mensa ČR na LinkedInu


Kalendář AKCÍ