Co je SIGHT?

SIGHT (z anglického Service for Information, Guidance and Hospitality to Travellers) je mezinárodní aktivita Mensy, díky které jsou poskytovány informace a kontakty na mensany v zahraničí s možností levného nebo bezplatného ubytování, popř. dalších služeb. SIGHT je vlastně síť mensanů pro mensany, jejímž hlavním cílem je spojit členy Mensy ze všech koutů světa, ale i v jedné zemi.
Tato služba umožňuje získat tip na ubytování, popř. nocleh u hostitele, místní zajímavosti, navštívit schůzky místní skupiny a spoustu dalších věcí, které si účastníci dohodnout. Úkolem SIGHT a potažmo SIGHT koordinátora je jen zprostředkovat první kontakt, pak už vše záleží na samotných mensanech. Po zprostředkování úvodního kontaktu není Mensa už dále zapojená a domlouvání dalších záležitostí se řeší jen mezi cestovatelem a hostitelem. SIGHT je dostupný po celém světě, všude tam, kde existuje Mensa.
Pokud máte zájem využít služby SIGHT nebo máte jiné dotazy, pište na adresu sight@mensa.cz.

SIGHT spojuje mensany

Převzato z časopisu Mensa World, autor: Rich Kingston, mezinárodní SIGHT koordinátor, přeložil: Tomáš Blumenstein

Mnoho mých přátel z Mensy mi řeklo, že jedna z jejich nejlepších zkušeností v Mense byla při setkání členů z (anebo v) jiné zemi, zejména poznání kultur a pohledů na svět. SIGHT (Service of Information, Guidance, and Hospitality) dává dohromady mensovní hostitele a cestovatele a to prostřednictvím národních a místních SIGHT koordinátorů.

SIGHT je hlavní mechanismus, jak mezinárodně propojit členy Mensy, neboť tato služba je realizována v 73 zemích a je dostupná i přímým členům Mensy International.
SIGHTu se nedostává mnoho publicity a informace se objevují jen na stránkách SIGHT webu Mensy International (www.mensa.org), které jsou dostupné po přihlášení. Nebyl jsem proto úplně překvapen, když jsem vloni na setkání členů Mensy z celého světa na oslavách 60. výročí Mensy zjistil, že mnoho mensanů o SIGHTu ani neví. Navíc řada z těch, kteří vědí, mi řekli, že jsou příliš stydliví, aby to vyzkoušeli.

SIGHT Program

SIGHT byl navržen a založen v roce 1967 J. A. Solntseffem, který tehdy žil v Austrálii a je to způsob, jak mohou mensané potkat jiné mensany při cestování ve své vlastní zemi anebo v zahraničí. Národní a regionální koordinátoři informují cestovatele o tom, kde lze přespat, co shlédnout a dělat, jak se nejlépe dostat z jednoho místa na druhé a rovněž vedou evidenci mensanů, kteří jsou připraveni vám v dané zemi pomoci – například vás provést městem, uspořádat setkání s dalšími mensany anebo vás přivítat u sebe doma.

Jak SIGHT funguje

Lidé, kteří se podílejí na SIGHTu, jsou v mezinárodní síti koordinátorů:

Mezinárodní koordinátor (autor článku) - jeho úloha je informovat o SIGHT koordinátorech napříč mensovním světem a koordinovat informace mezi nimi. Také jim nabízí podporu, pokud potřebují poradit či pomoci, mimo to jsou na webu Mensy International k dispozici SIGHT FAQ (často kladené dotazy). Mezinárodní koordinátor také vede šíření osvěty o SIGHTu mezi mensany a propaguje jeho využívání, moderuje příslušnou mailovou konferenci a pomáhá řešit problémy (naštěstí nepříliš časté). Je jmenován Mezinárodní radou (IBD). Kontakt: sight@mensa.org.

Národní SIGHT koordinátoři (Officers), kteří také mohou být hostitelé i cestovatelé. Jsou základem celé služby, vedou evidenci o potenciálních hostitelích a řeší dotazy přijíždějících mensovních cestovatelů – nejprve ověří platnost jejich členství, poté jim poskytnou potřebné informace a rady, dají jim kontakty na případné vhodné hostitele a nabízejí rady vyjíždějícím mensanům, jak používat SIGHT. Jsou jmenováni příslušnými národními Mensami. Nicméně některé národní Mensy národního koordinátora nemají a velmi bych ocenil, pokud by tyto národní Mensy společně se mnou nějaké jmenovaly. Služba SIGHT není ovšem limitovaná na země, kde existuje národní Mensa – v mnohých zemích jsou národní koordinátoři, kteří jsou přímými členy MI anebo „emigrovaní“ členové jiných národních Mens. Zde SIGHT funguje na stejných principech.

Regionální koordinátoři mohou být jmenování národními Mensami tam, kde je velké početní pokrytí členů, jak tomu je například v Americe, kde mají regionální koordinátoři velký význam díky znalosti dané země a hostitelů.

Úplný seznam zemí, kde jsou národní koordinátoři, naleznete na stránce www.mensa.org/sight, která je dostupná po přihlášení. Sedm zemí, kde je významná mensovní populace, tam v současnosti není. Velmi rád bych našel pro tuto prospěšnou úlohu dobrovolníky, kteří žijí v dosud nezastoupených zemích – kontaktujte mě na sight@mensa.org.

Jak využívat SIGHT

Toto lze pravděpodobně nejlépe vysvětlit na příkladu:

Mensovní cestovatel, říkejme mu John, žijící v Anglii, si naplánoval prázdniny v Římě. Nikdy předtím SIGHT nevyužil, takže zkontaktoval britskou národní koordinátorku Lesley, která ho obeznámila s „pravidly“ a dala mu kontakt na italského národního koordinátora Alberta (pozn. překladatele: Alberto nás se ženou před dvěma lety provedl Bolognou a poskytl nám nocleh, přičemž jsme dlouho do večera příjemně diskutovali nejen o italské Mense. Svůj poklidný důchod prožívá střídavě i v Ravenně a Benátkách, kde také vítá mensovní hosty.) John si zařídil hotel jako součást objednané dovolené, takže nepotřebuje ubytování. Rád by ale využil příležitosti potkat během svého pobytu místní mensany a zajímá ho italský pohled na svět. Proto se dotázal, jsou-li nějaké mensovní aktivity v době jeho dovolené a jestli by bylo možné, aby mu některý italský člen ukázal trochu město. Alberto mu napsal, že tam skutečně nějaké mensovní akce budou a pozval ho na ně. (Řádní členové Mensy, včetně přímých členů MI, jsou obvykle na mensovní akce vítáni bez ohledu na to, ze které jsou země.) Alberto mu také našel hostitele, který bude ochoten strávit nějaký čas tím, že Johna provede městem. Tedy poté, co ověřil u britské Mensy, že je John v současnosti řádným členem, zkontaktoval jej s organizátorem setkání a hostitelem. Po návratu poskytne John Albertovi zpětnou vazbu ze své návštěvy.

Mensanka Christina pojede z Kypru na svou první návštěvu USA, konkrétně do Arkansasu, a ráda by poznala americký způsob života prostřednictvím kontaktu s typickou americkou rodinou. Christina se podívá na internetové stránky MIL a najde si kontakt na SIGHT koordinátora v USA Boba, kterého kontaktuje emailem. Bob jí kromě základních instrukcí napíše informace o věcech jako alergie, kouření, atd. a přepošle Christininy požadavky regionálnímu SIGHT koordinátorovi, Jethrovi. Ten si vede seznam potencionálních hostitelů, které povětšinou i osobně zná a tak dokáže najít ty nejvhodnější pro Christinu. Po tom, co Jethro ověří, zda je Christina řádnou členkou, jí pošle kontakt na Pearla, vybraného hostitele. Christina pak Pearla kontaktuje a domluví se s ním. Úloha SIGHT koordinátorů už skončila, jedině, pokud by někdo z nich projevil zájem o poskytnutí zpětné vazby. Principy SIGHT dostupné na webu MIL jsou totiž v podstatě jen pravidla zdravého selského rozumu.

Shrnutí role SIGHT programu

  • poskytuje hostitelům informace o případných návštěvách mensanů
  • poskytuje informace cestujícím mensanům o případných hostitelích
  • napomáhá k co nejlepším zážitkům a předchází nedorozuměním

SIGHT také může:

podat informace a rady o daném místě (co se dá dělat, vidět, kam jít, kde přenocovat)
podat informace o nadcházejícím setkání místních mensanů
vybrat vhodného průvodce, který je schopen hosta provést po městě nebo ukázat danou oblast

Co SIGHT není

Je důležité si říci, že SIGHT není:

  • hotelová služba
  • pracovní agentura
  • imigrační služba
  • zajišťování bydlení

Pokud host nebo cestovatel hledá bydlení nebo práci, může si podat inzerát třeba v místních novinách, ale SIGHT takové služby nezahrnuje. Stejně tak ilegální aktivity nebo žádosti o tyto nejsou akceptovatelné. Pokud je to potřeba, je vhodné upozornit příslušné úřady, i když je host z jiné země.

Osobní zkušenosti se SIGHT

Během mého 30 letého nepřetržitého členství v Mense mi možnost být hostitelem v programu SIGHT poskytla to potěšení ukázat mensovním hostům to nejlepší z mé země, Kypru, mimo obvyklá turistická centra a podělit se s nimi o jedno z nejlepších zdejších jídel a vín. Jako cestovateli, prostřednictvím SIGHT, mi bylo ctí, prožít si některé zajímavé zkušenosti, ať už to byla návštěva u hlavního správce v národním parku Smoky Mountains nebo osobní účast na slavnosti Japonského čaje v Tokiu, sledování startu raketoplánu Atlantis v Cape Canaveral anebo návštěva zlatých dolů v Jižní Africe. Z těch posledních zážitků to byl dozor nad testováním v Beirutu a střílení hliněných holubů v Jebel Ali blízko Dubaje. Mohl bych jmenovat tucet takových zkušeností, ale to nejlepší ze všeho byla možnost potkat a naučit se něco o životě a kultuře různých mensanů na celém světě, kteří stojí za povšimnutí – prostě lidí jako vy!

Více informací o SIGHT včetně kontaktů na národní koordinátory jsou dostupné na internetových stránkách MIL (www.mensa.org).

SIGHT v Mense ČR:

Chcete-li se zapojit do SIGHT programu, ať už jako hostitelé anebo při svých cestách do zahraničí, nebojte se obrátit na adresu sight@mensa.cz.

Mensa ČR na Facebooku Mensa ČR na Twitteru Mensa ČR na Instagramu Mensa ČR na LinkedInu


Kalendář AKCÍ