Mensa – pro sponzory

K jakým účelům Mensa vynakládá prostředky získané od sponzorů nebo z grantů?

  • K pořádání akcí pro nadané děti s programem rozvíjejícím jejich intelektové i společenské schopnosti a podporující jejich specializované koníčky.
  • K podpoře škol, které se zabývají péčí o nadané děti, pořádání přednášek pro jejich učitele a zajištění materiálů pro výuku. Mensa je i zřizovatelem Mensa gymnázia www.mensagymnazium.cz pro nadané děti v Praze.
  • K pořádání akcí pro členy i pro veřejnost, které podporují využívání mozku a rozšiřují účastníkům obzory.
  • K diagnostice nadání a talentu u dětí a to i v případech, kdy to škola ani okolí neodhalí, pořádání soutěží pro děti (např. Logická olympiáda), k zakládání herních klubů pro děti, klubů nadaných dětí a pořádání dnů plných her .
  • K odborným analýzám a studiím.

Jak nás můžete podpořit?

Snadno. Stačí zaslat Vámi zvolenou částku na účet Mensy č. 2700060273/2010 (FIO banka) a napsat na adresu sekretarka[at]mensa.cz. Obratem od nás poštou obdržíte potvrzení o sponzorském daru, na jehož základě si dar můžete odečíst od daňového základu. Samozřejmostí je, že si můžete zvolit, na jaký účel Mensa Váš dar použije, ať už konkrétní akci či oblast využití.
Můžete věnovat i věcné dary.
Seznamy sponzorů uvádíme jak na webových stránkách, tak v časopise Mensa a ve výroční zprávě, po osobní dohodě Vás můžeme prezentovat i výrazněji, viz stránka Co firmě může Mensa nabídnout?

Poznámky:

Odpočet ze základu daně
Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst peněžní dary ve výši maximálně 10 % základu daně, minimálně 2 % základu daně nebo 1000 Kč.
Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst peněžní dary ve výši maximálně 5 % základu daně, minimální výše jednoho daru 2000 Kč.

Věcné dary:
Rádi přijmeme i věcné dary (Vaše produkty, reklamní trička, propisky apod.) – můžeme je využít pro děti jako odměny vítězům soutěží a podobně. Dovolujeme si Vás ale požádat, abyste možnost našeho využití konkrétních věcných darů před jejich zasláním konzultovali na e-mailu sekretarka@mensa.cz.

Mensa ČR na Facebooku Mensa ČR na Twitteru Mensa ČR na Instagramu Mensa ČR na LinkedInu


Kalendář AKCÍ