MERF Mensa Education & Research Foundation

Mensovní nadace pro vzdělání a výzkum (Mensa Education & Research Foundation, ve zkratce MERF) vznikla především proto, aby poskytovala podporu výzkumným a vzdělávacím institucím a nadaným jednotlivcům, kteří chtějí rozvíjet intelektuální dispozice své nebo svého okolí ku prospěchu společnosti.

Stipendia

MERF nabízí stipendia pro vysokoškolské studenty ze všech zemí světa. Do několika programů se mohou zapojit jak členové Mensy, tak jednotlivci mimo ni. O získání stipendia rozhoduje originalita a kvalita eseje vytvořené žadatelem. Předchozí studijní výsledky, studijní obor ani finanční zázemí nejsou brány v potaz. Žádosti jsou přijímány vždy od 15. září do 15. ledna běžného roku. Počet žadatelů se v současné době pohybuje kolem čtyř až šesti tisíc. Na stipendia uvolnila MERF v letech 2009 až 2010 celkem 70 000 USD.

Ocenění

MERF každoročně uděluje několik ocenění, jejichž prostřednictvím chce vyzdvihnout výzkumné programy, inovativní projekty a významné výsledky tvůrčí činnosti.

Prvním z nich je „Mensa Lifetime Achievement Award“ (Cena za celoživotní zásluhy). Ta je udělována každoročně lidem, kteří svou činností a zásluhami přispěli k významnému rozvoji na poli inteligence a příbuzných oblastí. Cena se střídavě uděluje domácímu kandidátovi z USA a ze zahraničí.

„The Distinguished Teacher Award“ (Cena pro významného učitele) je určena pro učitele, profesora nebo instruktora působícího na jakémkoli stupni vzdělávacího spektra, jenž měl významným způsobem pozitivní vliv na vzdělání a následně i život některého ze členů Mensy. Mensané mohou nominovat buď sami sebe nebo osobu, kterou považují za vhodného kandidáta.

„The Mensa Press Award“ (Cena pro tisk) se zaměřuje na vynikající výsledky a přínos v oblasti publikační činnosti zaměřující se na lidskou inteligenci a nadání. Ideální cestou jsou články, které se pravidelně objevují v novinách a časopisech. Cílem této ceny proto je povzbudit a motivovat reportéry i vydavatele k šíření nejnovějších trendů a zpráv z těchto oblastí mezi laickou veřejnost.

„The International Award for Benefit to Society“ (Mezinárodní ocenění za přínos společnosti) je určena pro člověka, který významně přispěl společnosti tím, že pomohl nebo pomáhá nadaným lidem a snaží se o rozvoj jejich intelektuálních a sociálních schopností. V roce 2010 jej za pomoc nadaným dětem a zejména založení Gymnázia Buďánka získala členka Mensy ČR paní Kateřina Havlíčková.

Ocenění mohou získat členové národních Mens nebo Mensa International. Jeho americkým ekvivalentem je „Intellectual Benefits Award“ (Ocenění za přínos ke vzdělávání). Uděluje se za tvůrčí činnost v oblastech:
  • vzdělávací programy pro zaměstnance,
  • vzdělávací programy klientů nebo firemních pracovníků,
  • programy zaměřené na vzdělávání veřejnosti,
  • výzkum a vývoj v oblasti vzdělávání .

The Copper Black Award (cena Coppera Blacka) je cena, kterou dostává mensan za mimořádý tvůrčí počin, u něhož se prokázalo, že má praktický význam, nebo za inovaci, které se, alespoň zčásti, dostalo využití v praxi a která přinesla užitek jiným osobám než nominovanému kandidátovi.  

The Awards for Excellence in Reearch (ceny za mimořádné výsledkyve výzkumu) se udělují  na mezinárodní úrovni za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti  vzdělávání, duševního nadání a v příbuzných oblastech. 

Nadané děti

Ani nadané děti nejsou opomíjeny, právě naopak. MERF se snaží podporovat vzdělávání a sociální rozvoj nadaných dětí a dospívajících po celém světě. Na webu Mensa for Kids pravidelně naleznete nejen hry odpovídající vybrané věkové skupině, ale také další užitečné odkazy nejen pro děti. Jsou na ní totiž umisťována studijní doporučení, vzdělávací zdroje pro rodiče i učitele a pravidelně aktualizovaný blog „lišáka Maxe“, který je maskotem tohoto webu.

Celou řadu dalších ocenění a programů MERF, stejně jako konkrétní podmínky pro jednotlivé žadatele o stipendia, naleznete na: http://www.mensafoundation.org.

Mensa ČR na Facebooku Mensa ČR na Twitteru Mensa ČR na Instagramu Mensa ČR na LinkedInu


Kalendář AKCÍ