Ombudsman

Úkolem Ombudsmana je snaha o řešení jemu předložených sporů, k tomu shromažďuje fakta a záznamy týkající se sporů v rámci Mensy ČR, pořádá slyšení, která považuje za vhodná, a vydává zjištění a závěry. Při těchto činnostech může Ombudsman plně spolupracovat se všemi členy Mensy ČR; neochota spolupracovat s Ombudsmanem může vést k sankcím. Ombudsman podává svá zjištění a závěry všem zúčastněným stranám a Radě a může doporučit sankce nebo jiná nápravná opatření. Na žádost všech stran sporu může Ombudsman jednat jako rozhodce. Pokud se všechny strany dohodly na rozhodčím řízení, je pro ně rozhodčí rozhodnutí závazné. Ombudsman spolupracuje s mezinárodním ombudsmanem.

 

Marta Švachoučková
ombudsman@mensa.cz
Ombudsman
Mensa ČR na Facebooku Mensa ČR na Twitteru Mensa ČR na Instagramu Mensa ČR na LinkedInu


Kalendář AKCÍ