Z historie Mensy ČR

Vznik Mensy

1968 - Úplný počátek

Historie české Mensy se začala psát již v roce 1968. Tehdy během pobytu v Anglii navštívila psycholožka Hana Drábková tehdejšího ředitele Mezinárodní Mensy v Londýně. Nebyla to náhoda, již delší dobu se zabývala výzkumem dědičnosti inteligence, zvláště vysoké inteligence. Kromě založení Mensy byla hnacím motorem i snaha získat materiály k práci s rodinami lidí s vysokým IQ. Bohužel přišel srpen 1968 a s ním i konec možnosti zakládat „elitářský klub“ Mensa.

1988 - První testování

Od té doby uplynulo dlouhých dvacet let. V listopadu 1988 se konala v Curichu 1. konference ECHA (European Council for High Ability), vědecké společnosti, která se zabývala dětmi i dospělými s vysokým IQ, a to jak výzkumně, tak v psychologické a pedagogické praxi. Na konferenci měla paní Drábková, jediná účastnice z východního bloku, referát „Dědičnost vysoké inteligence“. Zde se jí podařilo obnovit kontakt s Mezinárodní Mensou a domluvit cestu Eda Vincenta, výkonného ředitele Mensy, který se zabýval zakládáním poboček Mensy v dalších zemích, do Prahy, aby tam pomohl se založením Mensy a prvním testováním.

V Mladém světě byla uveřejněna nabídka na testování IQ zdarma, na kterou reagovalo okolo 1000 lidí. Společně s dcerou Hanou Drábkovou ml. a Edem Vincentem otestovali pak během jediného týdne všechny přihlášené lidi, kteří se až na samotném testování dozvěděli, že se jedná o akci Mensy. Úspěšní otestovaní dostali nabídku vstupu do Mezinárodní Mensy. Samostatná Československá Mensa však zatím z politických důvodů vzniknout nemohla a žádná existující organizace ji nechtěla zastřešit.

1989 - Nárůst počtu členů

V září a v listopadu 1989 se uskutečnila další dvě testování. Díky tomu byl počet členů cca 250. Po 17. listopadu 1989 už bylo možné podniknout další kroky k založení Mensy.

1990 - Zahájení činnosti

Začátkem roku 1990 se sešel zakládající výbor Mensy. První předsedkyní Mensy Czechoslovakia se stala Hana Drábková st., další aktivní členové byli Hana Drábková ml., Jiří Bělohlávek jako místopředseda, Alena Straková jako jednatelka, Marta Pawlicová jako tajemnice a kronikářka, Láďa Šulc jako redaktor časopisu Mensa, který ihned začal vycházet, Vláďa Kšír jako SIG koordinátor, Jaroslav Flejberk za místní skupinu Pardubice a dále Helena Bastlová, Vladimír Vätter, právník, a Jan Komárek, ekonom.

Dne 17. března 1990 proběhla v rámci aktivit vedoucích k založení Mensy několikahodinová schůze se členkou výboru Mezinárodní Mensy, A. O’Brien z Londýna. Byly projednány stanovy organizace a odsouhlasen postup zakládání Mensy od prozatímní k národní Mense. V dubnu 1990 proběhla plenání schůze, kde byli členové Mensy seznámeni s novým výborem, schváleným z Londýna, dále s programem a také byly ustaveny některé zájmové skupiny (SIGy).Předsedkyní Mensy se stala PhDr. Hana Drábková st., 1. místopředsedkyní RNDr. Helena Bastlová a 2. místopředsedou Ing. Jiří Bělohlávek.

V té době byla také zahájena registrace Československé Mensy. Trvalo to poměrně dlouho, protože registraci i stanovy musela schvalovat i Mezinárodní Mensa. V říjnu proběhlo první testování IQ v Bratislavě, bylo otestováno 550 lidí z nichž více jak 140 osob prošlo testy úspěšně a většina z nich akceptovala i nabídku členství v Mense.

1991 - oficiální založení

28. března 1991 - oficiální datum vzniku Mensy Československo

1993 - Rozdělení na Mensu České rebuliky a Mensu Slovensko

Snahy o rozdělení Mensy na českou a slovenskou zvítězily. Slováci se přestali účastnit jednání Rady Mensy. Rada chtěla zachovat demokratické principy rozhodování a rozhodla, že rozdělení Mensy je tedy možné i bez hlasování, ale za předpokladu, že odpovědnost na sebe vezme vedení Mensy International. Rozhodnutí o rozdělení Mensy posvětil na žádost slovenských členů Mensy svým dopisem ředitel Mensy International Edward Vincent. Toto rozhodnutí rada respektovala, rozchod se však neobešel bez emocí na obou stranách. Došlo k oficiální dohodě a přijetí stanoviska o rozdělení Mensy na Mensu České republiky a Mensu Slovensko a bylo provedeno finanční vyrovnání mezi oběma subjety.

VH 2005, Dana Drábková a Ed Vincent

 

Historie předsedů 

 • 2019
  2017
  Martin Sedláček
 • 2015
  Petr Mazal
 • 2013
  2011
  2009
  2007
  Tomáš Blumenstein
 • 2005
  2003
  Václav Fořtík
 • 2001
  Miroslav Jindříšek
 • 1999
  Václav Fořtík
 • 1997
  Jiří Bělohlávek
 • 1995
  1993
  1991
  Jan Fikáček
 • 1990
  Hana Drábková

Vývoj počtu členů 

 • Celkem
 • Dospělí
 • Děti

Ocenění Kateřiny Havlíčkové

MERF

Cena The International Award for Benefit to Society je každoročně udělována americkou organizací Mensa Education & Research Foundation. Vítězem tohoto ocenění se může stát takový člověk, který významně přispěl společnosti tím, že pomohl nebo pomáhá nadaným lidem a snaží se o rozvoj jejich intelektuálních a sociálních schopností. Je nám ctí, že takto prestižní ocenění získala v roce 2010 členka Mensy ČR paní Kateřina Havlíčková.

Kateřina Havlíčková je zakládající členka Mensy ČR, která také spoluzakládala školu pro mimořádně nadané děti. Smyslem bylo s dětmi ve škole systematicky pracovat, ale zároveň brát na zřetel jejich individuální potřeby a zájmy. V září 1993 se začalo učit v Gymnáziu Buďánka, které bylo následně přejmenované na Mensa gymnázium. V roce 1992 založila Kateřina Havlíčková také Dětskou Mensu s cílem najít a rozvíjet nadané děti. Zorganizovala mnoho exkurzí a přednášek za účelem vysvětlit rodičům nadaných dětí, jak pracovat s jejich talentem. Dětská Mensa se v současné době snaží v nalézání mladých talentů spolupracovat se školami. Paní Havlíčková položila základy testování IQ přímo na školách. Paní Kateřina Havlíčková dodnes patří mezi aktivní členy Mensy. K významnému ocenění The International Award for Benefit to Society srdečně gratulujeme.

Kateřina Havlíčková přebírá The International Award for Benefit to Society z rukou Tomáše Blumensteina
Kateřina Havlíčková přebírá The International Award for Benefit to Society z rukou Tomáše Blumensteina

MŠMT

Ministr školství udělil v roce 2012 spoluzakladatelce Mensy a zakladatelce mensovního gymnázia Kateřině Havlíčkové medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministr školství udělil spoluzakladatelce Mensy a zakladatelce mensovního gymnázia Kateřině Havlíčkové Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy II. stupně
Ministr školství udělil spoluzakladatelce Mensy a zakladatelce mensovního gymnázia Kateřině Havlíčkové Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy II. stupně

Mensa ČR na Facebooku Mensa ČR na Twitteru Mensa ČR na Instagramu Mensa ČR na LinkedInu


Kalendář AKCÍ