Členské příspěvky

POZOR !

nové číslo účtu

2801689708/2010

 

Výše ročních členských příspěvků

Členské příspěvky je třeba uhradit vždy nejpozději do konce února příslušného roku, na který jsou placeny, tj. do 28. 2.

700 Kč základní členský příspěvek včetně předplatného časopisu

350 Kč snížený členský příspěvek pro členy Dětské Mensy, studenty do 26 let a seniory včetně předplatného časopisu

900 Kč rodinný členský příspěvek včetně předplatného jednoho časopisu

200 Kč předplatné časopisu pro nečleny

250 Kč doplatek za zasílání časopisu na adresu v zahraničí

5 000 Kč zlaté roční členství (výhody viz níže)

100 000 Kč dar Mense spojený s doživotním členstvím (výhody viz níže)

100 Kč poplatek za pozdní úhradu členských příspěvků u stávajících členů, tj. za platbu od 1.3. do 31.12.

 

Stanovená výše členského příspěvku je výší minimální, pokud byste chtěli podpořit aktivity a projekty Mensy, můžete zaplatit více. Prosím, uveďte tuto informaci ve zprávě pro příjemce.

 

Každý člen Mensy i DM, který svůj členský příspěvek na daný rok uhradí nejpozději do konce února daného roku, má možnost získat poukaz na bezplatné testování IQ pro přátele, známé aj. Poukaz bude nutné aktivovat v intranetu nejpozději do konce března daného roku s uvedením jména osoby, která jej využije. Poukaz je platný pro veřejná a školní testování IQ do konce daného roku.

Rodinný členský příspěvek mohou uplatnit členové v přímé příbuzenské linii, sourozenci a manželé (popř. registrovaní partneři), kteří bydlí na stejné adrese.

V případě, že někdo z členů v rodině, která nevyužívá rodinný členský příspěvek, nechce dostávat časopis, je třeba o tom včas informovat sekretářku, nejlépe emailem. V takovém případě je možné si od příspěvku odečíst částku 200 Kč. Například rodina, kde jsou členem Mensy jeden dospělý a jedno dítě nebo student do 26 let, bude platit 700 Kč + 350 Kč - 200 Kč = 850 Kč a rodiny, kde členem Mensy jsou jen sourozenci do 26 let, budou platit 2 x 350 Kč - 200 Kč = 500 Kč.

Senior je pro účely placení členského příspěvku člen, kterému náleží starobní důchod.

Můžete si explicitně přát nedostávat tištěný časopis Mensy, což ale nemá vliv na výši členských příspěvků. Vaše rozhodnutí prosím zašlete na sekretarka@mensa.cz

 

Zlaté roční členství a dar Mense spojený s doživotním členstvím

Zlaté roční členství je určeno pro ty z Vás, kteří chtějí aktivně podpořit Mensu a její projekty především v oblasti nadaných dětí. Většina našich projektů pracuje s rozpočty v řádu tisíců korun, a proto volbou tohoto typu členství dáte Mense možnost významně posílit své aktivity. Jako poděkování získáte pamětní odznáček Mensy ČR a  Vaše jméno uvedeme v seznamu partnerů Mensy ČR. Navíc budete moci zdarma získat 100 ks mensovních vizitek a dvě vstupenky na valnou hromadu. Zlaté členství platí jako roční rodinný členský příspěvek a v případě vstupu do Mensy také jako zápisné. Toto členství může být též netradičním dárkem. 

Pokud je pro Vás poslání Mensy opravdu důležité, můžete se stát členy na celý život. Získáte tak speciální místo v naší historii a především dáte Mense ČR možnost výrazně investovat do budoucnosti a rozvoje nadaných dětí. Příspěvky zlatých členů Mensa využívá k financování Logické olympiády především na realizaci finále. Dar Mense spojený s doživotním členstvím nabízí stejné výhody jako zlaté členství, platí však pouze jako členský příspěvek pro jednu osobu a případně zahrnuje členské příspěvky nezletilých dětí v rodině.

 

Jak uhradit členský příspěvek?

1. Bankovním převodem na účet Mensy – nejlevněji a nejrychleji

číslo účtu: 2801689708/2010

konstantní symbol (KS): 0308

variabilní symbol (VS): Vaše členské číslo (naleznete jej na přední straně členského průkazu nebo Vám je v databázi najde sekretářka – sekretarka@mensa.cz).

Při placení za více osob najednou nebo rodinného příspěvku použijte jako VS členské číslo jedné osoby a členská čísla dalších osob uveďte ve zprávě pro příjemce, případně v mailu zaslaném sekretářce.

 

2. Poštovní poukázkou typu A – platba na účet

Složenka je k dostání na každé poště, proto je zbytečné si o ni psát.

adresa majitele účtu: Mensa ČR, Španielova 1111, 163 00 Praha 6 – Řepy

číslo účtu: 2801689708/2010

KS: je předtištěn

VS: Vaše členské číslo

Kopii této složenky Mensa nedostává, plátce je identifikován především podle VS, tzn. podle členského čísla, další osobní údaje bývají často neúplné či zkreslené.
Při placení za více osob najednou nebo rodinného příspěvku použijte jako VS členské číslo jedné osoby a členská čísla dalších osob uveďte ve zprávě pro příjemce, případně v mailu zaslaném sekretářce.

 

3. Poštovní poukázkou typu C – platba na adresu

Složenka je k dostání na každé poště, proto je zbytečné si o ni psát.

adresát: Mensa ČR, Španielova 1111, 163 00 Praha 6 – Řepy

Při placení za více osob najednou nebo rodinného příspěvku uveďte členská čísla všech osob ve zprávě pro adresáta, případně v mailu zaslaném sekretářce.

 

4. V hotovosti na akci Mensy

Pouze někomu z členů Rady Mensy nebo sekretářce Mensy oproti řádně vyplněnému (včetně členského čísla) a orazítkovanému příjmovému dokladu!

 

5. Ze zahraničí

a) bankovním převodem ze Slovenska

Číslo účtu: IBAN = CZ3620100000002101683794

platbu v měně EUR zadejte jako SEPA platbu, nikoli jako platbu do zahraničí

variabilní symbol (VS): Vaše členské číslo 

b) mezinárodním bankovním převodem

IBAN: CZ3620100000002101683794

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Typ poplatku: SHARE

Časopis Mensa standardně do zahraničí členům nezasíláme, je však možné si tuto službu doobjednat za příplatek 250 Kč/rok.

 

6. Kartou

Platební brána je dostupná po přihlášení se do intranetu. Z platby kartou platí Mensa ČR relativně vysoký transakční poplatek, prosím, použijte tuto možnost, pouze pokud nemůžete platit převodem na účet.

 

Ukončení členství

Člen musí své rozhodnutí o ukončení členství zaslat dopisem (Mensa ČR, Španielova 1111, 163 00 Praha 6 – Řepy) nebo e-mailem (sekretarka@mensa.cz) sekretářce Mensy do konce února příslušného roku (tedy do 28. února 2017). Předseda může v opodstatněných případech udělit výjimku z tohoto termínu. Člen, který tak neučiní, bude nadále považován za člena se všemi výhodami z toho plynoucími. Zároveň bude nejprve elektronicky a posléze poštou upozorněn na tuto situaci a požádán o zaplacení členského příspěvku. Teprve na konci roku, ve kterém člen příspěvky nezaplatil, bude jeho členství automaticky ukončeno.

Od člena, jehož členství bylo ukončeno automaticky, bude v případě obnovení členství v následujících letech vyžadován poplatek za obnovenou registraci ve výši nezaplaceného členského příspěvku za zmíněný rok.

Při ukončení členství dojde k zániku všech členských výhod včetně zamezení přístupu do intranetu a zrušení emailové adresy v doméně mensa.cz (včetně smazání všech uložených zpráv).

 

Obnovení členství

Pokud jste v minulosti byli členy Mensy ČR, členství jste řádně ukončili dopisem nebo e-mailem a chcete své členství obnovit, stačí pouze uhradit členský příspěvek pro daný rok.

• Stejně tak stačí pouze uhradit příspěvek pro daný rok, pokud chcete obnovit členství
v Mense a členy jste byli před rokem 2009 (tzn. členské příspěvky jste uhradili
naposledy za rok 2008 nebo dříve).

• Pokud chcete obnovit členství v Mense ČR a členství Vám bylo ukončeno automaticky v roce 2010 a později, je třeba kromě členského příspěvku pro daný rok uhradit i poplatek za obnovenou registraci ve výši členského příspěvku za rok, ve kterém bylo členství ukončeno automaticky. 

Mensa ČR na Facebooku Mensa ČR na Twitteru Mensa ČR na Instagramu Mensa ČR na LinkedInu


Kalendář AKCÍ