Průvodce Mensou

Na této stránce jsou odpovědi na časté dotazy týkající se Mensy (za odpovědí jsou vždy uvedené případné odkazy na další související stránky). Pokud zde něco nenajdete, napište nám.

Časté dotazy

Co je to Mensa?

Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání.

Základ organizace tvoří nadnárodní Mensa International. Pod jejím dozorem pak vznikají a působí jednotlivé národní pobočky. Jednou z nich je i Mensa České republiky, která vznikla po rozpadu federace z Mensy Československo. Ta byla založena v roce 1989, přičemž na ministerstvu vnitra byla zaregistrována v roce 1991.

Viz Historie Mensy International, Stanovy...

Jaké je poslání Mensy?

Ve stanovách je zakotveno, že cílem Mensy je využití inteligence ve prospěch lidstva. Jedná se zejména o podporu výzkumu vlastností, znaků i využití inteligence jako takové. Například v USA působí nadace MERF (Mensa Education and Research Foundation), která má dokonce status poradního hlasu v UNESCO.

Funkcí Mensy je především vytváření stimulujícího intelektuálního a společenského prostředí pro své členy, umožňování jejich dobrovolné seberealizace a podpora vzájemných kontaktů.

Viz Stanovy...

Kdo se může stát členem Mensy?

Členem se může stát každý, kdo dosáhne věku 14 let a v testu inteligence schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy International výsledku mezi horními dvěma procenty celkové populace (na stupnici používané v České republice to odpovídá IQ 130). Pro členství v Mense nejsou nutné žádné jiné předpoklady (kromě povinnosti platit členské příspěvky). Děti mezi 5 a 14 lety se mohou stát členy Dětské Mensy (zájmové skupiny Mensy ČR).

Viz Stanovy, O testování...

Kolik má Mensa členů?

Počet členů Mensy České republiky nedávno překročil 6 000 (z toho je cca 1 800 členů Dětské Mensy). Celosvětově je ale v Mense sdruženo asi 130 000 lidí ve více než 100 zemích. Největší členskou základnu má Mensa v USA a Velké Británii. Mensa v České republice však patří již dlouhou dobu mezi deset nejsilnějších.

Viz Historie Mensy International...

Jaké aktivity svým členům Mensa nabízí?

Členové Mensy pořádají různé akce: přednášky, setkání, vycházky, schůzky hráčů různých her (stolní hry, Dračí doupě, kulečník) a dvakrát ročně celostátní setkání (i pro rodinné příslušníky).

Mensy ve světě vydávají množství časopisů na různých úrovních (mezi­národní, národní a časopisy místních skupin a SIGů), česká pobočka má časopis nazvaný Mensa.

Podstatná část života Mensy se odehrává v místních a zájmových skupinách. Místní skupinu může založit alespoň deset členů, pravidelná set­kání členů v rámci místních skupin patří obecně k nejoblíbenějším akcím.

Zájmovou skupinu (tzv. SIG – z anglického Special Interest Group) mohou založit již tři členové, a jak z názvu vyplývá, sdružují se v nich čle­nové na základě společných zájmů. V Mense ČR působí zájmové skupiny nejrůznějšího zaměření.

Mezi činnosti Mensy patří také pravidelné testování IQ pořádané po celé republice.

Mensa ČR má své internetové stránky a vlastní e-mailovou konferen­ci. Každý člen má možnost bezplatně získat prestižní e-mailovou adresu ve tvaru jmeno.prijmeni@mensa.cz, ze které mu bude pošta přeposílána na jeho nynější adresu, nebo plnohodnotnou POP3 e-mailovou schránku, ze které si bude poštu vybírat přímo.

On-line databáze členů, kteří mají o uvedení v ní zájem, je umístěna na stránkách http://intranet.mensa.cz. Databáze je přístupná pouze pro členy Mensy přes specifické přístupové heslo a komunikace je kryptována. V databázi lze vyhledávat nejen podle příjmení či jména, ale také podle zájmů (např. sport, psychologie, kultura atd.). Prostřednictvím intranetu je také možné objednat si např. vizitky s názvem a logem Mensy nebo různé mensovní propagační předměty (trička, tužky atd.).

Mensa ČR je zřizovatelem obecně prospěšné společnosti Mensa gymnázium pro nadané děti, na jehož provozu se podílí řada aktivních mensanů a mnozí žáci jsou členy Mensy.

Součástí Mensy je Dětská Mensa pro děti ve věku 9 až 15 let, která spolu s Mensou pořádá během roku nejrůznější akce a v létě tematické příměstské a pobytové tábory.

Nezanedbatelnou výhodou pro členy je i možnost využití sítě SIGHT (Service for Information, Guidance and Hospitality to Travellers), která umožňuje po předchozí dohodě ubytování zdarma v soukromí u mensanů, a to prakticky po celém světě.

Viz Výhody pro členy, Dětská Mensa, Akce, SIG, SIGHT...

Jaké organizační podmínky Mensa konkrétně poskytuje?

Mensa České republiky organizuje vstupní testování. Vede také agendu svých členů, vydává časopis Mensa, spravuje své internetové stránky a minimálně jednou ročně svolává valnou hromadu. Za to vše je zodpovědná devítičlenná rada Mensy, redakční a internetová rada a skupina osob s autorizací pro vstupní testování.

Časopis Mensa a internetové stránky www.mensa.cz jsou základními informačními a komunikačními prostředky. Časopis vychází každý druhý měsíc a dostávají ho všichni aktuální členové. Je prostorem pro literární i výtvarnou činnost mensanů, polemiky, recenze, zábavu a inzerci. Kromě anoncí jednotlivých akcí, článků, pravidelných rubrik apod. obsahuje též celosvětový informační bulletin Mensy International.

Mensa České republiky je také zřizovatelem pražského Mensa gymnázia určeného pro nadané studenty. To spolu s Dětskou Mensou, sdružující nadprůměrně inteligentní děti ve věku od 10 do 16 let, pořádá řadu zajímavých kursů, soutěží i jiných akcí, jako je například letní archeologický tábor, oslavy slunovratu a podobně.

Další aktivitou Mensy, která má celosvětový rozměr, je síť SIGHT (Service for Information, Guidance and Hospitality to Travelers), která zprostředkovává zahraniční kontakty na mensany poskytující pro členy ubytování zdarma.

Mensa International pak pořádá každoročně mezinárodní setkání členů a funkcionářů Mensy.

Viz O testování, O časopisu, Gymnázium...

Jaké jsou aktivity samotných členů Mensy?

Velmi různorodé. Rozsah a oblast zájmů nic kromě stanov neomezuje. Členové se mohou volně sdružovat, a to buď podle charakteru svých zájmů, nebo na územním základě. V prvním případě vznikají tzv. SIGy (Special Interest Group) neboli zájmové skupiny, v druhém pak místní skupiny, a to nejčastěji na území okresů či velkých měst.

Zpravidla dvakrát ročně pak probíhají celostátní setkání. Jsou to vícedenní akce vyplněné pestrým společenským programem, kterých se zúčastňuje zpravidla několik desítek mensanů včetně jejich rodinných příslušníků.

Viz Dětská Mensa, Akce, SIG, SIGHT..

Jaké zájmové skupiny v Mense působí?

Speciální zájmové skupiny (Special InterestGroup – SIG) jsou platformami pro výměnu nápadů i pro získávání dalších zkušeností a nových zážitků.SIGy nabízejí členům příležitost zapojit se do dění Mensy. Zatímco některé SIGy fungují spíše lokálně (jejich členové se více či méně pravidelně scházejí), jiné jsou územně zcela nezávislé, neboť spoléhají na moderní informační technologie.

SIGy neustále vznikají a zanikají. V roce 2016 jich v Mense ČR působilo téměř 40. Mezi nejaktivnější lze počítat SIG Business Club, SIG Manager, SIG Cyklistika, SIG Outdoors, SIG Lyžování, SIGurmán. SIG Nihongo, SIG Jazyky, SIG Zahraničí a SIG Literární tvorba.

Viz Zájmové skupiny...

Jaké je územní rozložení členské základny Mensy, kde působí místní skupiny?

Nejvíce našich členů pochází z větších měst, kde probíhají pravidelná vstupní testování. Členové se sdružují v místních skupinách, v současné době jsou to MS Praha, Ostrava, Brno, Prostějov, Hradec Králové, Plzeň, České Budějovice, Pardubice, Ústí nad Labem, Zlín, Karlovy Vary, Olomouc a Jihlava. V přípravě jsou místní skupiny v dalších městech.

Každá místní skupina má podle stanov určitou ekonomickou samostatnost a má tedy i příslušné orgány, tj. předsedu, místopředsedu a pokladníka MS. V rámci místních skupin se pak pořádají pravidelná setkání a různé společné či sportovní akce.

Viz Místní skupiny...

Rozložení členů Mensy dle okresů v roce 2019

Rozložení členů dle okresů

Jak mohu Mense pomoci?

 1. Informační pomoc:
  Upozorněte nás na grant/dotaci s tématem blízkým Mense - Radní pro granty
  Máte kontakt na novináře, jenž by rád otiskl pozvánky/info o akcích Mensy? - Radní pro PR
  Víte o akci, kde by se Mensa mohla prezentovat či kde by mohla pomoci? -  Radní pro PR
  Víte o škole či školce, která by ráda získala pomůcky, metody a materiály z Mensy? - Radní pro Dětskou Mensu
  Máte námět, jak něco vylepšit? Pište, co vám schází, chybí v Mense - Radní pro PR
 2. Pomoc prací:
  Umíte programovat web (především PHP)? Ozvěte se příslušným lidem: iRada  nebo na irada@mensa.cz;
  Rádi byste psali do časopisu, prováděli korekturu? - Radní pro časopis
  Rádi byste pomohli s organizováním nějaké akce? - Radní pro SIG nebo MS nebo aktivity (kterýkoliv z nich)
 3. Finanční pomoc:
  Nechte si otestovat IQ ­ - více Testování
  Staňte se členem Mensy ČR - Jak se stát členem, výhody členství
  Můžete si zadat reklamu či sehnat objednavatele reklamy na Intranetu, více viz Reklama na WWW
  Můžete si zadat inzerát či sehnat objednavatele inzerátu v časopise Mensy, viz Informace pro inzerenty
  Nemáte-li čas se angažovat osobně, můžete Mensu podpořit čistě finančně, více viz Informace pro sponzory Vašeho příspěvku je skutečně třeba. Pro jakou částku se nakonec rozhodnete, je ale čistě na Vás a Vašich možnostech. Seznamy přispěvatelů uvádíme jak na webových stránkách, tak v časopise Mensa a ve výroční zprávě, po osobní dohodě Vás můžeme prezentovat i výrazněji.

Co může Mensa nabídnout firmě?

 1. Testování IQ pro Vaše zaměstnance či obchodní partnery přímo v sídle firmy / na Vaší akci. Testujeme oficiálním, mezinárodně uznávaným kalibrovaným IQ testem s certifikovaným výsledkem.
 2. Teambuildingové aktivity, při kterých si Vaši zaměstnanci či obchodní partneři sáhnou na dno svých schopností (intelektových samozřejmě).
 3. Inzerát v časopise Mensa (další info).
 4. Sestavení testů, kvízů či hlavolamů na zakázku (např. Mozek.mensa.cz).
 5. Odborné analýzy a studie expertních týmů (nutno objednávat s dostatečným časovým předstihem.
  Kontakt: Předseda Mensy ČR

 

Mensa ČR na Facebooku Mensa ČR na Twitteru Mensa ČR na Instagramu Mensa ČR na LinkedInu


Kalendář AKCÍ